Energie Investeringsaftrek 2022

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en de toepassing van duurzame energie. Wanneer u gebruikmaakt van de EIA heeft u dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaald minder belasting!

Hoe werkt EIA?
Als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie, kunt u via de EIA 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage en bedraagt bij een BV ongeveer 11% van de goedgekeurde investeringskosten. U meldt uw investering digitaal via het E-loket van RVO.nl. Let op dat u op tijd uw melding maakt.

Wie komen er in aanmerking voor EIA?
Alle ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomsten- of vennootschapsbelasting, kunnen in principe in aanmerking komen voor EIA. Uiteraard moet u danwel investeren in een bedrijfsmiddel dat aan bepaalde wettelijk vastgestelde energieprestatie-eisen voldoet. Tevens moet u er rekening mee houden dat u de EIA kunt toepassen op de aanschaf- of voortbrengingskosten (daarbij inbegrepen de eventuele montagekosten en de kosten van een energieadvies) van de bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen.

Per kalenderjaar moet er in totaal ten minste € 2.500,- aan energiebesparende middelen in de onderneming worden geïnvesteerd.

Voorwaarden led-verlichting voor aanvraag EIA regeling 2022
210502 [W]
Besparingssysteem voor verlichting
Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie, en bestaande uit:

a. Externe licht- of bewegingssensoren (niet in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd), schakel- of
regeleenheid, (eventueel) dimregeling.

Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 150 per externe licht- of bewegingssensor.

b. Lichtbesturingscomponenten geïntegreerd in een verlichtingsarmatuur met (draadloze) communicatie voor het besturen van de LED-driver én (draadloze) licht- en bewegingssensoren, (eventueel) koppeling naar gebouwbeheersysteem.

Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 50 per in een
verlichtingsarmatuur geïntegreerd lichtbesturingscomponent.

Toelichting:
Armaturen met een specifieke lichtstroom van ten minste 125 lm/W, die voldoen aan het levensduurcriterium L₉₀ bij 50.000 uur of beter en die voorzien zijn van geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor, dienen onder code 210506 gemeld te worden.

210506 [W] [GEWIJZIGD]
LED-verlichtingssysteem
Bestemd voor: verlichting in of bij bedrijfsgebouwen, en bestaande uit:

• LED-verlichtingsarmaturen met een geïntegreerde, niet uitwisselbare LED-lichtbron, met een specifieke lichtstroom van ten minste 125 lm/W en die voldoen aan het levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij een tq = 25 °C) of beter.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt, bedraagt € 500 per armatuur.

De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM 79-19, NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of
gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen
lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen
(in Watt).

Het minimale levensduurcriterium dient vastgesteld te zijn conform LM80-08 in combinatie met TM 21, NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen.

Metingen op grond van LM 79-19, LM 80-08, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige
protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en
fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn
opgenomen.

Uitwisselbare LED-lichtbronnen, zoals LED-buizen en specifiek voor noodverlichting bestemde
noodverlichtingsarmaturen, zijn uitgesloten voor Energie-investeringsaftrek.

Toelichting:

• Voorbeeld: armaturen met een levensduurcriterium L70 of L80 voldoen niet. Armaturen met levensduurcriterium L95 voldoen wel.
• Armaturen met een specifieke lichtstroom van 125 lm/W en een minimaal levensduurcriterium van L90 bij 50.000 uur of beter en voorzien zijn van geïntegreerde lichtbesturingscomponenten, dienen onder code 210506 gemeld te worden.
• Geïntegreerde lichtbesturingscomponenten, in een armatuur dat niet voldoet aan de eisen van code 210506, kunnen in aanmerking komen onder code 210502b. De kosten van deze lichtbesturingscomponenten moeten wel per stuk gespecificeerd kunnen worden.
• Podium- of theaterbelichting dient onder code 210508 gemeld te worden.

210508 [W]
LED-belichtingssysteem voor podium- of theaterbelichting
Bestemd voor: podium- of theaterbelichting, en bestaande uit: spot- en/of floodlightarmaturen, (DMX) driver. De powerfactor van het belichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.

Toelichting:
Alleen de spot- en/of floodlightarmaturen en driver komen in aanmerking. LED-schermen of LED-displays komen niet in aanmerking.

• Download hier de brochure Energie-investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2022.
• Bekijk hier de belangrijkste voorwaarden van de Energie-investeringsaftrek.