Energie Investeringsaftrek 2021

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en de toepassing van duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van de EIA heeft u dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaald minder belasting! In 2020 was 45% van de aanschafkosten aftrekbaar. Dat percentage is in 2021 gelijk gebleven.

Hoe werkt EIA?
Als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie, kunt u via de EIA 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage en bedraagt bij een BV ongeveer 11% van de goedgekeurde investeringskosten. U meldt uw investering digitaal via het E-loket van RVO.nl. Let op dat u op tijd uw melding maakt.

Wie komen er in aanmerking voor EIA?
Alle ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomsten- of vennootschapsbelasting, kunnen in principe in aanmerking komen voor EIA. Uiteraard moet u dan wel investeren in een bedrijfsmiddel dat aan bepaalde wettelijk vastgestelde energieprestatie-eisen voldoet. Tevens moet u er rekening mee houden dat u de EIA kunt toepassen op de aanschaf- of voortbrengingskosten (daarbij inbegrepen de eventuele montagekosten en de kosten van een energieadvies) van de bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen. Per kalenderjaar moet er in totaal ten minste € 2.500,- aan energiebesparende middelen in de onderneming worden geïnvesteerd.

Voorwaarden led-verlichting voor aanvraag EIA regeling 2021
210502 [W] [GEWIJZIGD]
Besparingssysteem voor verlichting

Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie,
en bestaande uit:

a. Externe licht- of bewegingssensoren (niet in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd), schakel- of
regeleenheid, (eventueel) dimregeling.

Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 150 per externe licht- of bewegingssensor.

b. Lichtbesturingscomponenten geïntegreerd in een verlichtingsarmatuur met (draadloze) communicatie voor het besturen van de LED-driver én (draadloze) licht- en bewegingssensoren, (eventueel) koppeling naar gebouwbeheersysteem.

Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 50 per in een
verlichtingsarmatuur geïntegreerd lichtbesturingscomponent.

Toelichting:
Armaturen ( ≥L90) met een geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor kunnen gemeld worden onder code 210506. 

210506 [W] [GEWIJZIGD]
LED-verlichtingssysteem

Bestemd voor: verlichting in of bij bedrijfsgebouwen,
en bestaande uit:

LED-verlichtingsarmaturen met een geïntegreerde, niet uitwisselbare LED-lichtbron, die voldoen aan de levensduurcriteria L90B50 of hoger.
De opgegeven criteria gelden bij 50.000 uur en tq=25 °C en dienen gemeten te zijn conform LM-80
protocol, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige normen/protocollen.

Metingen op grond van LM-80-08, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen,
dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische
metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 1.000 per armatuur( ≥L90).

Uitwisselbare LED-lichtbronnen, zoals LED-buizen, zijn uitgesloten voor Energie-investeringsaftrek.

Toelichting:
Armaturen ( ≥L90) voorzien van geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor dienen onder code 210506 gemeld te worden.

Geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensoren in een armatuur <L90 kunnen in aanmerking komen onder code 210502. De kosten van deze sensoren moeten wel per stuk gespecificeerd kunnen worden. Podium- of theaterbelichting dient onder code 210508 gemeld te worden.

210508 [W] [GEWIJZIGD]
LED-belichtingssysteem voor podium- of theaterbelichting

Bestemd voor: podium- of theaterbelichting,
en bestaande uit: spot- en/of floodlightarmaturen, (DMX) driver.
De powerfactor van het belichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.

Toelichting:
Alleen de spot- en/of floodlightarmaturen en driver komen in aanmerking. LED-schermen of LED-displays komen niet in aanmerking.

Download hier de brochure Energie-investerings aftrek (EIA) Energielijst 2021