Constant Lumen Output

Gedurende de gebruiksduur van een LED-armatuur is er sprake van een lichtterugval. Dit wordt onder meer veroorzaakt door veroudering van de materialen, vervuiling uit de omgeving en door uitval van LED’s in het systeem. Daarom wordt er bij het bepalen van de levensduur van LED-armaturen gerekend met een behoudfactor. Is de behoudfactor bijvoorbeeld 0,8, dan betekent dat een terugval van 20% gedurende de levensduur.

In lichtberekeningen worden LED’s door de behoudfactor overgedimensioneerd om tot het einde van de levensduur de gevraagde lumenoutput te leveren. In bovenstaand voorbeeld heeft dat tot resultaat dat de nieuwwaarde van de verlichting 20% hoger ligt dan de daadwerkelijk gevraagde waarde. Het is licht is dus 20% feller, en de energiekosten liggen 20% hoger. Hiervoor biedt Constant Lumen Output (CLO) uitkomst.

De CLO-instelling zorgt ervoor dat de LED’s aan het begin van de levensduur worden teruggebracht naar de waarde die bij nieuwe aanleg gewenst is. Door gedurende de levensduur geleidelijk meer stroom toe te voeren, wordt de lichtterugval gecorrigeerd en geeft het systeem dus altijd dezelfde hoeveelheid licht; namelijk de hoeveelheid die vanaf het begin als uitgangspunt is gesteld.